Zagospodarowania terenu osiedla domów pod Gliwicami

Nazwa projektu

Konkurs na osiedle domów jednorodzinnych - II miejsce

Rodzaj projektu

nowoczesne projekty domów
projekty konkursowe
osiedla mieszkaniowe

Projekt zosta³ opracowany przez zespó³ jmsSTUDIOs.c Magdalena Kidoñ Micha³ Smolarski w sk³ad którego wchodzi³a Magdalena Kidoñ.

Otrzymaliśmy II miejsce w konkursie na osiedle domów jednorodzinnych pod Gliwicami. Naszym celem było stworzenie wspólnej przestrzeni, która będzie atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Zagospodarowaliśmy teren w sposób, który pozwala na integrację osób przebywających na danym terenie. Stworzyliśmy ciągi piesze, przestrzenie dla ruchu rowerowego, strefy do rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Urbanistyka, integracja i rekreacja są kluczowymi elementami naszego projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o naszym projekcie oraz zobaczyć zdjęcia zagospodarowania terenu osiedla.

Pozostałe zdjęcia: Osiedle domów jednorodzinnych w Gliwicach Projekt zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych Zagospodarowania terenu osiedla domów pod Gliwicami Koncepcja założenia parkowego osiedla Projekt konkursowy na zagospodarowanie osiedla domów jednorodzinnych Wizualizacje wnętrz domów jednorodzinnych Rysunki rzutów i przekrój przez budynek w zabudowie szeregowej Projekt domu jednorodzinnego K1 Koncepcja domu jednorodzinnego K2 Koncepcja domu jednorodzinnego K3 Projekt domu jednorodzinnego K4 Wizualizacja domu jednorodzinnego szeregowego K5

Kontakt z architektem: Magdalena Kidoñ Architekt Kraków Magdalena Kidoń
info@architekt-krakow.eu 601 671 184

Podobne projekty